Opleiding (kunst)

ameg-kunst-opleidingKunst is onontkoombare magie. Loucas van den Berg werkt in zijn kunsttrajecten onder andere aan de hand van creaties van de kunstenaars Joseph Beuys en Wassily Kandinsky. Over Kandinsky schreef Loucas een boek. Beiden realiseerden zich dat er voor hun werk geen reisgids of menu klaarlag. Ze accepteerden hun zelfstandigheid en actualiteit. Ze omarmden hun individualiteit binnen een zekere gemeenschappelijkheid. Ze hadden genoeg kracht om de helderheid en de mistigheid van het leven zichtbaar te maken en vorm te geven. En ze experimenteerden met vorm. Zo creëerden ze een verhaal uit eerste hand, magisch en niet machtig. Magie is direct en persoonlijk, een schittering en houdt zich op in onze staat van zijn.

Het is treffend wat Kandinsky hier zelf over zegt:

Talent is geen gevonden handschoen. In eerste instantie zal de kunstenaar moeten proberen de situatie te veranderen, door zijn verplichtingen ten opzichte van de kunst en dus ook ten opzichte van hemzelf te erkennen. Hij moet zich niet als heer en meester van de toestand beschouwen maar als dienaar van een hoger doel, dat hem een scherp omlijnde, grote en heilige plicht oplegt. Hij moet zichzelf opvoeden en verdiepen in de eigen ziel, deze ziel om te beginnen goed verzorgen en ontwikkelen op dat zijn uiterlijke talent iets heeft om te bekleden en niet als een gevonden handschoen alleen maar de lege zinloze schijn van een hand is.